פעילות בבית הספר

פרויקט "הרמוניה" תוכנית התערבות צומחת, בית ספרית וארוכת טווח
.הפרויקט מקיף את כלל התלמידים, כל צוות בית הספר והורים
.(מפגשי התנסות והכשרת המורים והצוות (בהנחיית מאפשרים*
.(עבודה עם קבוצת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בהנחיית מאפשרים*
.(מפגשים עם הורים ותלמידים (בהנחיית מורים ומאפשרים*
.(עבודה עם כלל התלמידים (בהנחיית מורים ומאפשרים*
.טקסים*
,מטרת התוכנית להביא שינוי באווירת בית הספר לסביבה נעימה, הרמונית
מזמינה ותומכת אשר תביא את המורים והתלמידים ללימוד מתוך חדווה
.וסקרנות

פרויקט "שבוע אחווה" צוות "שלום אלימות" מוביל שבוע יצירת אחווה~
.ושלום בבית הספר במטרה להביא כוונה לאחווה והתחלת תהליך
לקראת השבוע – פגישת התנסות והכנה עם צוות המורים, במשך השבוע
המורים משלבים פעילויות אחווה בכיתות ובסיום השבוע – מאפשרים מגיעים
.ליום פעילות בית ספרי בסדנאות ונערך טקס התכונות לאחווה ושלום

.יום פעילות "שלום אלימות" צוות מאפשרים מפעיל סדנאות בכיתות~

סגור לתגובות.