הכשרת מנחים

קורס מאפשרים": קורס להכשרת מאפשרים לתוכנית (מוכר לגמול) וקרן"
.השתלמות למורים בשנת שבתון

סגור לתגובות.